Croeso i Safle We Cyngor Tref Aberteifi

Ar y safle hwn gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y cynrychiolydd lleol ar gyngor y dref, gwybodaeth am y cyfrifoldebau a hanes y cyngor, cofnodion ac agendâu ar gyfer cyfarfodydd cyngor tref.

Mae'r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ar nos Fawrth gyntaf o bob mis ac maent yn agored i'r cyhoedd. Rydym yn gobeithio cael y cyfle i gwrdd â chi.

Welcome to Cardigan Town Council Website

On this site you can find the contact details for your local representative on the town council, information on the responsibilities and history of the council, minutes and agendas for the town council meetings.

These meetings are held on the first Tuesday of every month and are open to the public. We hope to have the opportunity of meeting you.

News