Gwybodaeth Llifogydd / Flood information

· Sandbags can be purchased at Jewsons Builders’ Merchants, Station Road, Cardigan at a reasonable cost.

Contact details for Jewsons are:
Jewsons
Mercantile Yard
Station Road,
Cardigan,
Ceredigion,
SA43 3AD
Opening Times
Mon-Fri 07:30 to 17:00
Sat 08:00 to 12:00
Contact
Branch Manager: Matthew Morgan
Email: branch0833@jewson.co.uk
Tel: 01239 613511
Fax: 01239 614676

 

· Please find the timetable of high tides expected on the River Teifi during this coming year.

· For further information regarding inclement weather, please register with:

Natural Resources Wales,

Plas Gwendraeth, Heol Parc Mawr, Cross Hands Business Park, Llanelli, Carms. SA14 6RE. 
0300 065 4061. 

E-mail: mandy.thomas@naturalresourceswales.gov.uk.
Website: www.naturalresourceswales.gov.uk

 

 

Gellir archebu bagiau tywod gyda chwmni Jewsons, Stryd yr Orsaf, Aberteifi am bris rhesymol.

Manylion cyswllt Jewsons :
Jewsons
Mercantile Yard
Station Road,
Cardigan,
Ceredigion,
SA43 3AD
Ar agor
Llun-Gwe 07:30 to 17:00
Sadwrn 08:00 to 12:00
Cyswllt
Email: branch0833@jewson.co.uk
Tel: 01239 613511
Fax: 01239 614676

Gwyliwch amserlen llanw-uchel yr Afon Teifi am y flwyddyn bresennol.

Am ragor o wybodaeth am dywydd anffafriol, gellir cofrestru gyda:

Chyfoeth Naturiol Cymru,

Plas Gwendraeth, Heol Parc Mawr, Parc Busnes Cross Hands,

Llanelli, Sir Gâr SA14 6RE.

0300 065 4061.
E-bost: mandy.thomas@naturalresourceswales.gov.uk.
Gwefan: www.naturalresourceswales.gov.uk