Digwyddiadau / Events

Gwyl Fawr Aberteifi - Gorffennaf / July

Sadwrn Barlys . Barley Saturday -Ebrill/April

Gwyl Fwyd Aberteifi . Cardigan Food Festival -  Awst/August

Sioe Ceir Aberteifi / Cardigan Classic Car Show - Mai / May