Croeso i Safle We Cyngor Tref Aberteifi     -     Welcome to Cardigan Town Council Website

Ar y safle hwn galwch ddod o hyd i'r manylion cyswllt y cynrychiolydd lleol ar gyngor y dref , gwybodaeth am y cyfrifoldebau a hanes y cyngor, cofnodion ac agendâu ar gyfer cyfarfodydd cyngor tref .

Mae'r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ar y dydd Mawrth cyntaf pob mis ac maent yn agored i'r cyhoedd. Rydym yn gobeithio cael y cyfle i gwrdd â chi . Hefyd , byddwch yn dod o hyd i'r llyfrgell ddelwedd digwyddiad cyngor tref. Mae manylion y digwyddiadau blynyddol allweddol ar gael hefyd .

 On this site you can find the contact details for your local representative on the town council, information on the responsibilities and history of the council, minutes and agendas for the town council meetings. 

These meetings are held on the first Tuesday of every month and are open to the public. We hope to have the opportunity of meeting you. Also you will find the town council event image library. Details of key town annual events are also available.

 

 

Cyngor Tref Aberteifi: Cynghorwyr y dref tu allan i Gastell Aberteifi ar ddiwedd tymor y cyngor 2017.

Rhes gefn/Back row: Mr John Harman (Brysgyllwr/Mace bearer), y Cynghorwyr/Cllrs Akira Shimazaki, Jane Roche, Mr Wynford Jones (Clerc/Clerk), y Cynghorwyr Neal Jones, Ken Edwards, Dai Brabrook, Mark Cole, Mr Richard Harman (Brysgyllwr/Mace bearer).

Rhes flaen / Front row: Y Cynghorwyr/Cllrs Melfydd George, John Adams-Lewis, Richard Jones, y Faeres/Mayoress, Mrs Myra Davies, y Maer/Mayor, y Cyng. Clive Davies, y Cynghorwyr/Cllrs Gwynfi Jenkins, Catrin Miles, Graham Evans