Datganiadau Buddiannau 2022-23/Declarations of Interests 2022-23

Datganiadau buddiannau gan aelodau Cyngor Tref Aberteifi yn ystod cyfarfodydd y cyngor am 2022/23
Declarations of interests by members of Cardigan Town Council during council meetings 2022/23
Mai / May 2022
Dim wedi eu datgan / None declared