Cyngor Ieuenctid / Youth Council

Dymuna Maer Tref Aberteifi a’r Cynghorwyr ymestyn gwahoddiad i chi ddathlu

“Ieuenctid Aberteifi” Nos Fercher, 2il Mawrth 2016 yn Neuadd Fawr, Neuadd y Dref, Aberteifi rhwng 7.00yh a 9.00yh. Bydd y seremoni wobrwyo yn dechrau am 7.20yh, gyda lluniaeth ysgafn i ddilyn.


Gwahoddir yr aelod ifanc a enwebir (gyda gwestai) i fynychu’r digwyddiad er mwyn derbyn Tystysgrif o Gydnabyddiaeth yn ogystal â thaleb Siop Hamdden oddi wrth Gyngor Tref Aberteifi.

Cyfle yw hwn i ddweud “diolch yn fawr”, i hyrwyddo delwedd bositif pobl ifanc fel rhan o’n cymdeithas, ac i gyfarfod aelodau grwpiau eraill yn ogystal â chynghorwyr Cyngor Tref Aberteifi.

Ffurflen Enwebu Ieuenctid


The Mayor of Cardigan and Cardigan Town Council

invite you to celebrate the “Young People of Cardigan” on Wednesday 2nd March 2016 at The Fisherman’s Rest, Quay St, Cardigan SA43 1HR between 7.00pm and 9.00pm. The ceremony will commence at 7.20pm, followed by refreshments.


The young person and their guest will be invited to attend the event to receive a Certificate of Recognition along with a “Siop Hamdden” voucher from Cardigan Town Council.

This is an opportunity to say “thank you” as well as promote the positive image of young people as part of our community. It also provides the opportunity to meet other group members and members of Cardigan Town Council.

Youth Nomination Form