Cyngor Ieuenctid / Youth Council


Gwahoddir yr aelod ifanc a enwebir (gyda gwestai) i fynychu’r digwyddiad er mwyn derbyn Tystysgrif o Gydnabyddiaeth yn ogystal â thaleb Siop Hamdden oddi wrth Gyngor Tref Aberteifi.

Cyfle yw hwn i ddweud “diolch yn fawr”, i hyrwyddo delwedd bositif pobl ifanc fel rhan o’n cymdeithas, ac i gyfarfod aelodau grwpiau eraill yn ogystal â chynghorwyr Cyngor Tref Aberteifi.

Ffurflen Enwebu IeuenctidThe young person and their guest will be invited to attend the event to receive a Certificate of Recognition along with a “Siop Hamdden” voucher from Cardigan Town Council.

This is an opportunity to say “thank you” as well as promote the positive image of young people as part of our community. It also provides the opportunity to meet other group members and members of Cardigan Town Council.

Youth Nomination Form