Cyllid / Finance

Datganiad o’r Taliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Tref Aberteifi Ar gyfer y flwyddyn ariannol Ebrill 2021 i Mawrth 2022
Statement of Payments made to Members of Cardigan Town Council for the financial year April 2021 to March 2022
Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 2021-22
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights 2021-22

Notice of Conclusion of Audit and Right to Inspect the Annual Return for the year ended 31 March 2021
Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwydyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 / Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021
Published Allowances

Electors' Rights
Notice of Appointment of the Date for the Exercise of Electors' Rights YE 31/03/2021
 

Financial Regulations Policy - February 2021
Annual Investment Strategy - February 2021

Annual Return YE March 2021
Annual Return YE March 2020
Annual Return YE March 2019
Annual Return YE March 2018

Cyfrifon 2020 - 2021 / Accounts 2020 - 2021
Cyfrifon 2019 - 2020 / Accounts 2019 - 2020
Cyfrifon 2018 - 2019 / Accounts 2018 - 2019
Cyfrifon 2017 - 2018 / Accounts 2017 - 2018
Cyfrifon 2016 - 2017 / Accounts 2016 - 2017
Cyfrifon 2015 - 2016 / Accounts 2015 - 2016
Cyfrifon 2014 - 2015 / Accounts 2014 - 2015
Cyfrifon 2013 - 2014 / Accounts 2013 - 2014
Cyfrifon 2012 - 2013 / Accounts 2012 - 2013