Cynghorwyr /Councillors 

Maer/Mayor 2019-20 Dirprwy Faer /Deputy Mayor 2019-20

Shan Williams

Clive Davies

 

Rhyd-y-fuwch Ward

SHAN WILLIAMS

Ael y Bryn, Heol Penparc
Aberteifi SA43 1QI

T: 07483 301268

E: shan.aelybryn@talktalk.net

RICHARD JONES  
Fferm Oernant, Heol Caemorgan
Aberteifi SA43 1QU

T: 07837 408659
E: oernant@yahoo.co.uk

ELAINE EVANS

3 Napier Street, Aberteifi, SA43 1ED

T: 07974 243981

E: elaine.evans@hotmail.com 

 

Mwldan Ward

CLIVE DAVIES

Glasdir, Heol Caemorgan
Aberteifi  
SA43 1QU 

T: 07970 980 003
E: clive.davies@trefaberteifi.cymru

JOHN ADAMS-LEWIS

Grove House, Feidrhenffordd, Cardigan, SA43 1NL

T: 01239 613341             

E: johnal@ceredigion.gov.uk

TRYSTAN PHILLIPS

31 North Road, Aberteifi
SA43 1LS


T:07855 258447
E: trystan_phillips@hotmail.co.uk 

 DEBRA GRIFFITHS

4 Grove Park  
Aberteifi SA43 1AX

T: 07980 691307
E : debragriffiths@hotmail.co.uk 

SIAN MAEHRLEIN

18 Felinban, Aberteifi, SA43 1BB

T: 01239 613155

M: 07446 057608 

E: maehrlein8@aol.com 


STEFFAN MORGAN

17 Brynonnen, Aberteifi, SA43 3AY 

T: 07876 226158
E: asteffanmorgan@gmail.com

Teifi Ward


CATRIN MILES
Ardwyn, Spring Gardens, Cardigan SA43 3AU


T: 01239 613637 M: 07854 026141
E: catrinm@ceredigion.gov.uk

 YVONNE O'NEILL

6 Teifi Terrace,
St Dogmaels Road
Aberteifi, SA43 3AS

T: 07815 184975
E: yveone1965@gmail.com 

GRAHAM EVANS

Ardwyn 
Spring Gardens, Heol Llandudoch,
Aberteifi SA43 3AU 

T: 01239 613637 

M:07974 825336
E: grayvans3@hotmail.co.uk

 WYN JONES

Llys-y-coed,
Tenby Road
Aberteifi SA43 3AH

T: 07929 920866
E: wynlj@btinternet.com


Wynford Jones

Clerk to Town Council / Clerc i Gyngor Tref Aberteifi 
Wynford Jones


36 Pendre, Cardigan SA43 1JS.
Tel. 01239 621527
M:07528 663280
E: cyngor@trefaberteifi.co.uk