Aelodau o Is-Bwyllgorau / Members of Sub-committees

Aelodau’r Is-bwyllgorau 2020-21 Members of Sub-committees

Enw’r Is-bwyllgor Aelodau / Members Name of Sub-committee
Chwaraeon a Hamdden M, DF/DM, Graham, Trystan, Steffan Sports and Recreation
Cynllunio Pawb / All Members Planning
Priffyrdd a Chyfleusterau M, DF/DM, Siân, John, Morvenna Highways and Amenities
Personél M, DF/DM, Wyn, John Personnel
Regalia a Gweithgareddau Dinesig M, DF/DM, Catrin, Wyn Regalia and Civic Functions
Gwefan M, DF/DM, Elaine, Steffan Website
Cyngor Ieuenctid M, DF/DM, Yvonne, Trystan, Morvenna Youth Council
Cae Chwarae BS 5ed M, DF/DM, Steffan, Trystan, Siân KG Vth Playing Field
Cynllun yr Iaith Gymraeg M, DF/DM, Catrin, Trystan, John, Wyn Welsh Language Scheme
Grantiau/Rhoddion Pawb / All members Grants/Donations
Addurniadau’r Dref M, DF/DM, Wyn, Richard, Steffan Town Decorations

Dynoda/Denotes: M—Maer/Mayor; DF/DM—Dirprwy Faer/Deputy Mayor

Llythrennau bras/Bold letters—Cadeirydd/Chairman

Apwyntiwyd i gyrff allanol 2020-21 Appointed to external bodies

Enw’r sefydliad Cynrychiolydd / Representative Name of institution
YAA – Neuadd y Dref Y Maer/ The Mayor Cardigan BPT (Guildhall)
Menter Aberteifi Richard, Wyn Menter Aberteifi
Heddlu / PACT Pawb / All members Police / PACT
Cyfeillion Ysbyty Aberteifi a’r Gymuned Y Maer/ The Mayor League of Friends
of Cardigan Hospital and Community
Pwyllgor Rheoli Maes Radley Y Maer/ The Mayor Maes Radley Management Committee
Theatr Mwldan Richard Theatr Mwldan
Sianel Glir Afon Teifi Richard, Shan, Catrin Afon Teifi Fairway
Grwp Dechrau’n Deg/Canolfan Enfys Siân Flying Start Reference Group, Enfys Teifi
Bwrdd Llywodraethol yr Ysgol Uwchradd Debra Governing Board of Cardigan Secondary School
Bwrdd Llywodraethol Ysgol Gymunedol Aberteifi Graham Governing Board of Ysgol Gymunedol Aberteifi
Archwilwyr Mewnol y Cyngor Aelodau/Members (Shan, Richard) Council Internal Paper Trail
Llwybrau Cyhoeddus Shan, Siân Public Footpaths
Pwyllgor Ymgynghorol Brenin Siôr 5ed Y Maer/ The Mayor King George Vth Consultative Committee
Cadwgan (Castell Aberteifi) Clive Cadwgan (Cardigan Castle)
Cym. Rhandiroedd Feidrhenffordd John Feidrhenffordd Allotments Assoc.
Pwll Nofio Steffan Swimming Pool
Bwrdd Prosiect Cydweithwyr Ysbyty Aberteifi Y Maer/ The Mayor, Catrin, Debra Cardigan Hospital Project Stakeholders Board
Partneriaeth Canol Tref Catrin Town Centre Partnership
Ffrindiau’r Maes Sgrialu Clive, Siân, Shan Friends of the Skateboard Park
Cymdeithas Aberteifi Society Clive Cymdeithas Aberteifi Society
Carnifal Aberteifi Richard, Steffan, Siân Cardigan Carnival
Croeso Teifi John Croeso Teifi
Un Llais Cymru Y Maer a’r Clerc One Voice Wales