Aelodau o Is-Bwyllgorau / Members of Sub-committees

Aelodau’r Is-bwyllgorau 2018-19 Members of Sub-committees

Enw’r Is-bwyllgor Aelodau / Members Name of Sub-committee
Chwaraeon a Hamdden M, DF/DM, Graham, Trystan, Steffan Sports and Recreation
Cynllunio M, DF/DM, Graham, Wyn, Richard Planning
Priffyrdd a Chyfleusterau M, DF/DM, Siân, Clive Highways and Amenities
Personél M, DF/DM, Debra, Marilyn Personnel
Regalia a Gweithgareddau Dinesig M, DF/DM, Catrin, Wyn Regalia and Civic Functions
Gwefan M, DF/DM, Clive, Elaine, y Clerc Website
Cyngor Ieuenctid M, DF/DM, Debra, Yvonne, Trystan Youth Council
Cae Chwarae BS 5ed M, DF/DM, Catrin, Graham, Steffan, Trystan KG Vth Playing Field
Cynllun yr Iaith Gymraeg M, DF/DM, Catrin, Marilyn, Trystan, y Clerc Welsh Language Scheme
Grantiau/Rhoddion Pawb / All members Grants/Donations
Goleuadau Nadolig M, DF/DM, Clive, Graham, Wyn Christmas Lights

Dynoda/Denotes: M—Maer/Mayor; DF/DM—Dirprwy Faer/Deputy Mayor
Llythrennau bras/Bold letters—Cadeirydd/Chairman

Apwyntiwyd i gyrff allanol 2018-19 Appointed to external bodies
Enw’r sefydliad Cynrychiolydd / Representative Name of institution
YAA – Neuadd y Dref Y Maer/ The Mayor Cardigan BPT (Guildhall)
Menter Aberteifi Elaine, Marilyn Menter Aberteifi
Heddlu / PACT Pawb / All members Police / PACT
Cyfeillion Ysbyty Aberteifi a’r Gymuned Y Maer/ The Mayor League of Friends of Cardigan Hospital and Community
Pwyllgor Rheoli Maes Radley Y Maer/ The Mayor Maes Radley Management Committee
Theatr Mwldan Wyn Theatr Mwldan
Sianel Glir Afon Teifi Catrin, Siân Flying Start Reference Group, Enfys Teifi
Bwrdd Llywodraethol yr Ysgol Uwchradd Debra Governing Board of Cardigan Secondary School
Bwrdd Llywodraethol Ysgol Gymunedol Aberteifi Graham Governing Board of Ysgol Gymunedol Aberteifii
Archwilwyr Mewnol y Cyngor Aelodau/Members (Shan, Marilyn) Council Internal Paper Trail
Llwybrau Cyhoeddusaper Shan, Siân Public Footpaths
Pwyllgor Ymgynghorol Brenin Siôr 5ed Y Maer/ The Mayor King George Vth Consultative Committee
Cadwgan (Castell Aberteifi) Clive Cadwgan (Cardigan Castle)
Cym. Rhandiroedd Feidrhenffordd John Feidrhenffordd Allotments Assoc.
Pwll Nofio Steffan Swimming Pool
Bwrdd Prosiect Cydweithwyr Ysbyty Aberteifi Y Maer/ The Mayor, Catrin, Debra Cardigan Hospital Project Stakeholders Board
Partneriaeth Canol Tref Catrin Town Centre Partnership
CSC (Tîm Cefnogi Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc Ceredigion): “Ymgysylltu” Siân, Yvonne CCC (Ceredigion Children and Young People’s Partnership Support Team): “Engage”
Ffrindiau’r Maes Sgrialu Richard, Clive, Debra Friends of the Skateboard Park
Cymdeithas Aberteifi Society Clive Cymdeithas Aberteifi Society
Carnifal Aberteifi 2018 Richard, Steffan Cardigan Carnival 2018
Croeso Teifi Debra Croeso Teifi